Fortsatt jakt i skärgården Expert: Försvaret har inte avslöjat alla sina indicier

Efter nya observationer – ÖB försvarar skarp vapeninsats.