Tanken är att transitboendet ska öppnas på onsdag. Det ska drivas av det privata företaget Attendo Individ och Familj på uppdrag av Malmö stad. Vellinge kommun har ingenting med boendet att göra, men enligt Sveriges Radio blir det kommunens uppgift att bland annat ansvara för barnens eventuella skolgång samt ordna gode män till dem.

Enligt Joans Morian, som är företagets presstalesman, ska mellan 20 och 30 barn bo där.

– Boendet är tillfälligt och barnen ska bo där under en kort tid, säger han till SvD.se.

Vellinge kommun har under många år sagt nej till flyktingmottagning. På kommunens hemsida kan man idag läsa följande kommentar:

"Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU."

Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman kallar boendet för oacceptabelt och skriver att han ska undersöka möjligheter för att stoppa det.

Till SvD.se säger han att han fått starka reaktioner från de boende i Hököpinge.

– De känner sig väldigt överkörda av Malmö och Attendo. I går skickade man ut en inbjudan till ett möte idag och boendet ska öppnas i morgon. Ingen är intresserad av att höra vad de tycker i frågan, det är min skyldighet som företrädare för kommunen att reagera.

Lars-Ingvar Ljungman hävdar att personer han varit i kontakt med tycker att det handlar om översitteri men han säger att det inte har att göra med att det är flyktingbarn som ska bo på orten.

Men du kommenterar ju det på det sättet på er hemsida.

– Min kommentar består egentligen av två delar. Den lokala, jag är upprörd å de boendes vägnar. Samt en principiell del, jag har förstått att man från Malmös sida har ett stort problem med att väldigt många ungdomar kommer från företrädesvis Afghanistan och Somalia. Om det är så att Malmö och de andra ankomstkommunerna uppfattar att det är ett problem ska vi kanske inte reducera det till en fråga för kommuner i Sverige, utan diskutera det nationellt samt inom EU.

Vill du att barnen som kommer till Vellinge kommun ska känna sig välkomna?

– De ska tas emot i enlighet med det regelverk som finns.

Kommer du att gå på öppet hus på boendet ikväll?

– Kommunen är inte inbjudna, men vi kanske går dit. Vi har inte tagit ställning till det.