LIVERiksdagsdebatt | Svd på plats M: Vi tänker
inte förhålla
oss till SD

Magdalena Andersson (S) i replik på Kinberg Batra (M).