Den preliminära rapporten visar att den unga vargtiken hade revbensbrott, benbrott och en skallskada.

Polisen rubricerar det inträffade som grovt jaktbrott, det finns ingen misstänkt.