Vad betyder det här?

– Det innebär ett slut på osäkerheten om hur oppositionens regeringsalternativ ska se ut. Det var inte oväntat med tanke på rektionerna som kom efter att s och mp gått fram ensamma. Utan vänsterpartiet hade mp och s förföljts av frågor om splittring hela tiden fram till valet. Då var det här ett bättre alternativ.

I dagens demoskop-undersökning placerar sig vänsterpartiet som Sveriges tredje största parti. Påverkar det relationen med s och mp?

– Det tror jag inte, eftersom förra veckan gick v tillbaka i mätningarna. Det får ingen praktiskt betydelse om ökningen inte är permanent, då kan det få effekt.

Varför går de ihop gemensamt och visar upp sig just nu?

– De ville ge besked så snart som möljigt eftersom osäkeheheten i regeringsfrågan har skadat hela det rödgröna blocket, som också har gått tillbaka den senaste månaden sen s- och mp samrabetet sprack. Jag tror de kände en press att presentera det här snabbt.

Det har varit flera diskussioner och konflikter både inom och mellan partierna – kommer man kunna lägga dem helt åt sidan?

– Det finns stora spänningar både politiskt och personligt. Det kommer att bli problem eftersom partierna har olika politiska utgångspunkter. V befinner sig till exempel mycket längre till vänster än de andra när det gäller skattepolitik. Men de tvingas att hantera det. Priset för att bråka offentligt har blivit högre nu.