- Jag förstår inte hur personal på en sexanstalt kan lura med en intagen i en sån butik, säger mannen till tidningen.

Anstaltsledningen ser allvarligt på händelsen, men har inte gjort någon anmälan till Kriminalvårdens ansvarsnämnd.