Var femte europé har svårt att läsa

Var femte europé läser så dåligt att de inte klarar sig i det moderna samhället och över 17 procent av 15-åringarna i Sverige ligger på en nivå där de bara klarar de allra enklaste texter. Det framkommer i en rapport från EU, skriver Sydsvenskan.

Högst andel svaga läsare finns i Bulgarien, 41 procent. Lägst andel finns i Finland, 8,1 procent.

EU:s mål är att andelen dåliga läsare bland 15-åringarna ska minska till 15 procent inom åtta år.

Enligt rapporten är det stor skillnad mellan könen när det gäller läskunnighet. Medan fler än var fjärde 15-årig pojke har dålig läskunnighet, gäller detsamma bara för drygt 13 procent av flickorna i samma ålder.

Expertkommittén pekar bland annat på vikten av att locka fler män till läraryrket, så att de kan fungera som förebild för pojkar och locka dem till mer läsning.

Skillnaden i läskunnighet mellan könen är minst i Nederländerna, Danmark och Belgien och störst i Malta, Bulgarien och Litauen.

Gruppen rekommenderar flera åtgärder för att öka läskunnigheten bland barn och unga. Bland annat behöver ungdomarna en mer varierad läsning, från tecknade serier till skönlitteratur och e-böcker. På låg- och mellanstadiet behövs fler lärare som är specialiserade på läsundervisning och elever med svårigheter bör få individuellt stöd. När det gäller de mindre barnen noterar gruppen att barn som deltagit i förskoleverksamhet är mer läskunniga än barn som inte gjort det.

Sverige hör till den minoritet av EU-länder där läskunnigheten försämrats mellan 2006 och 2009. Andelen elever med dåliga resultat i läsning i de återkommande jämförande så kallade Pisa-undersökningarna ökade från 15,3 procent 2006 till 17, 4 procent 2009. Övriga länder med liknande negativ utveckling är Irland, Luxemburg, Österrike, Slovenien och Finland.

Kommittén vill också bemöta uppfattningen att dålig läskunnighet skulle ha ett starkt samband med invandring. ”Den stora merparten barn och vuxna med dåliga läsfärdigheter är födda och uppvuxna i det land där de bor”, står det i rapporten.

  • Kopiera sidans adress
Obegränsad tillgång till SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

svd:s avslöjande

”En inkräktare kan
trycka på botten”

Unika uppgifter till SvD: Nödsamtal gick från Kanholmfjärden till Ryssland.

Ubåt kan finnas i skärgården

unika uppgifter till svd

Unika uppgifter till SvD: Nödsamtal gick från Kanholmfjärden till Ryssland.

”Värst är att vi har
svikit våra grannar”

BRÄNNPUNKT

Professor Hedlund om svenska försvaret.

Sötebrödsdagarna är över för statens bolag

analys

Kassakossorna håller på att sina.

Cervenka: Så kan du
få råd, Magdalena!

budget

Är det tomt eller fullt i statens lador?

Kända karriärraketer startar i svinottan

Så får de gjort halva arbetsdagen före kl 8.00.

”Jag är mest effektiv på mornar”

Jenny Ericssons väckarklocka ringer strax efter 5.00.

”Barnkonventionen
ska göras till lag”

Nya ministrar om barns rättigheter.

”Flickor har rätt att vara barn”

BRÄNNPUNKT

Plan Sverige: En ödesfråga för utveckling.

Misstänkt ebola-fall på Arlanda

Förs till Karolinska. Tio svenska prover i år – alla negativa.

”Wikileaks gjorde
en enorm tjänst”

Michael Moore: Tyvärr har det glömts bort.

En banan om dagen gör dig gladare

Fruktstund

10 anledningar att äta banan.

Kamera fångar havets jättar

Bildspecial

Unika ögonblick frysta från ovan.

”Jag gick tyvärr ut lite för hårt”

Löpning

Nina om sitt tuffa lopp.