Efter ett tre timmar långt möte på onsdagskvällen kom regeringen, representerad av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), överens med S, MP och V om att beloppet ska utbetalas. Datum är inte klart.

De drabbade får också ett erkännande och en ursäkt.

Maria Larsson säger till TT att hon är glad över att det gick att nå en gemensam överenskommelse med oppositionen.

Vad gäller saken?

Mellan 1920 och 1995 placerades minst 250 000 barn i fosterhem och barnhem.

Inställningen var länge att fosterhemsvården enbart var av godo.

En tv-dokumentär 2005 lyfte dock på locket och avslöjade övergrepp och vanvård.

En efterföljande utredning av Socialstyrelsen visade att det förekommit kränkningar, övergrepp och vanvård på svenska institutioner men i okänd omfattning.

I Vanvårds- utredningen 2010 vittnade drygt 400 personer om de övergrepp de utsatts för som fosterbarn.

Upprättelseutredningen lades fram i februari 2011 och föreslog att de som under perioden 1920–1980 vanvårdades i fosterhem eller barnhem skulle ersättas med 250 000 kronor vardera.

Den 10 september meddelade äldreminister Maria Larsson att ingen ekonomisk ersättning skulle betalas till de drabbade barnen vilket kritiserades från flera håll.

Källa: www.vanvard.se (TT)

När regeringen först sade nej till att betala de drabbade 250 000 kronor vardera, var hennes motivering att det inte gick att sköta på ett rättssäkert sätt.

TT: Men nu går det alltså att göra?

– Vi får göra avsteg från de vanliga principer som har rått på det här området. Staten går nu in och tar ett ansvar som är utöver det vanliga, genom att särbehandla den här gruppen. Därför att det viktigt att göra detta i en bred politisk överenskommelse.

TT: Tycker du fortfarande att det är rättsosäkert?

– Det innebär att vi lämnar principen om att alla skadelidande ska behandlas lika. Det är också unikt att staten tar ansvar för kommunala beslut, svarar Maria Larsson.

Överenskommelsen innebär inte att det blir en snävare definition av vilka som kan komma i fråga för ersättning, enligt Maria Larsson.

Vad som väntar nu är att nya sekretessregler kommer att prövas i en kort remissrunda. Därpå ska Lagrådet avgöra om den nya lagtexten håller. Går det bra får riksdagen regeringens proposition snarast möjligt, lovar ministern.

– Detta är högst prioriterat på socialdepartementet och vi kommer att göra allt för att skynda på processen, säger hon.

Anne Skånér, ordförande i Riksförbundet samhällets styvbarn, är mycket glad över kvällens besked.

– Jag är så glad, det är fantastiskt och helt otroligt, säger hon till TT.

Hon säger att dagens beslut betyder mycket för de drabbade.

– Det innebär att väldigt många människor som känt sig ifrågasatta äntligen har fått ett erkännande, och det är jätteviktigt. Det här ger signaler till Sveriges kommuner att man måste ta barnfrågorna på allvar.

Anne Skånér berättar att hon jobbat med frågan om ersättning till fosterbarnen i snart sju år.

– Det var bara så onödigt att det skulle behöva bli den här krumbukten. Men nu är det äntligen klart.

Arbetet är dock inte avslutat i och med att de tidigare drabbade får ersättning.

– Nu blir nästa steg att se hur beslutet ser ut i riksdagen och hur det arrangeras administrativt. Och vi från organisationen kommer så småningom att hjälpa dem som varit utsatta att söka ersättning. Men nu kan vi också börja koncentrera oss på barns och ungdomars situation i dag.

Riksdagsledamot Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, tycker att det är välmotiverat att göra avsteg från principer i det här fallet.

- Det är en väldigt specifik situation, säger hon till TT.

Överenskommelsen innebär att oppositionspartierna kommer att vara med om att skriva lagrådsremiss och proposition. I arbetet ingår att tydliggöra för den nämnd som granska fallen, hur bedömningarna för ersättningen ska göras. Det gäller till exempel hur begreppet "allvarlig art" ska tolkas.

- Men det får inte förtydligas på ett sätt som gör att man snävar in gruppen mer än vad upprättelseutredningen har beskrivit, säger Lena Hallengren.