JO besökte anstalten i april och då klagade både anställda och intagna. Anstaltsledningen betonar att direktiven om två i cellen kommer uppifrån.