Tunga reformer trots Anders Borgs nej

Vårbudget Bilden av finansministerns makt är klart överdriven. Det anser initierade källor som SvD har talat med. Som bevis anförs en rad tunga förslag som blivit regeringspolitik trots att Anders Borg (M) har motsatt sig dem: sänkta arbetsgivaravgifter, rutavdrag, och skattelättnader för pensionärer.

Partiledardebatt i riksdagen. Anders Borg (M) samtalar med KD-ledaren Göran Hägglund (KD). Finansministern brukar betraktas som en av regeringens mest lysande stjärnor. Men hans makt är överskattad, menar en rad initierade personer. Det är partiledarna som styr via det så kallade samordningskansliet.

Partiledardebatt i riksdagen. Anders Borg (M) samtalar med KD-ledaren Göran Hägglund (KD). Finansministern brukar betraktas som en av regeringens mest lysande stjärnor. Men hans makt är överskattad, menar en rad initierade personer. Det är partiledarna som styr via det så kallade samordningskansliet.

FOTO: Bertil Ericsson/Scanpix

Cirkus Anders Borg drar i gång i dag när finansministern presenterar vårbudgeten. Det började redan i går kväll när han satt i SVT Agendas studio. I dag presenterar han budgeten i riksdagen och dagen avslutas med nya Borg-bilder i tv-rutan. Att Sve- riges leds av en koalitionsregering syns det mycket litet av.

Ändå är samtliga budgetar produkter av ett stort förhandlingsmaskineri mellan de fyra partierna – ett maskineri där det långt ifrån alltid är Borg som drar det längsta strået.

–Anders Borgs inflytande överdrivs väldigt ofta, säger en person som varit en aktiv del av regeringens inre arbete.

– Man ger honom större makt än han har. Anders Borg försöker naturligtvis påverka, men han får inte igenom allt. Många gånger har han väl inte varit överlycklig över vad partiledarna har enats om, men han respekterar att de sätter dagordningen, säger en mycket central person.

I budgettider sitter finansministern med på en del av de möten som det så kallade inre kabinettet – de fyra partiledarna – har. Det är där politiken till slut spikas. Det händer att han och statsminister Fredrik Reinfeldt överlägger på egen hand för att enas om den moderata linjen. Anders Borgs ställning bygger på att han backas upp av statsministern.

– Visst, de är väldigt tajta. Men Moderaternas ställningstaganden är inte alltid Anders Borgs. Det har funnits situationer där Fredrik Reinfeldt inte har tyckt likadant och då får Anders Borg rätta sig efter det. Det är Reinfeldt som är partiledaren. Han har en väldig integritet i det.

SvD har talat med en handfull källor som samtliga under de senaste åren har haft en stor tyngd i alliansarbetet. Alla vill dock vara anonyma, den enade fasaden får inte spricka. Det är de tre små partierna som talar: Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessa har givetvis ett eget intresse när de beskriver den moderate finansministerns roll. Men de ger exempel på förslag som blivit verklighet, trots att Anders Borg har spjärnat emot: sänkningarna av arbetsgivaravgiften (inklusive den för unga) och egenavgifter för egenföretagare, rutavdraget för hushållsnära tjänster, avdragsrätt för gåvor, skattesänkningar för pensionärer och den nya fastighetsavgiften.

– Sedan när ett förslag har blivit succé har de tagit åt sig äran av det, säger en centralt placerad källa.

När det gäller lättnaderna för företagen säger en person med god detaljkännedom:

–Det har ju inte bara varit Anders Borg utan Moderaterna i stort som har varit emot dem, men Anders Borg var särskilt emot. Han vägrade till och med i vissa fall att förbereda förslag.

Och det är delvis där finans- ministerns makt ligger. Regeringsförslag som kostar pengar måste beredas av finansdepartementet. Borg kan då lägga hinder i vägen om han vill motarbeta ett förslag. Invändningarna kan vara ekonomiska men också exempelvis lagtekniska.

Ett irritationsmoment är att en uppgörelse kan se annorlunda ut efter att det bearbetats av finansdepartementet. Inom KD finns det en ilska över reglerna för avdragsrätt för gåvor.

–Finansen bromsade kraftigt vilket gjorde att förslaget till slut inte blev som partiledarna hade tänkt, säger en KD-källa.

Merparten av Anders Borgs inflytande handlar dock om att det är han som sätter de ekonomiska ramarna.

–Finansdepartementet sitter ju på alla räknesnurror. Om de kommer fram till tio miljarder i reformutrymme så blir det så.

Ändå hävdar flera av de som SvD talat med att det så kallade samordningskansliet har mer att säga till om än finansministern.

–Samordningens roll är klart underskattad. Det är väldigt få som förstår dess tyngd. Det är där som partiernas olika intressen i praktiken vägs mot varandra och i den processen har Anders Borg inget inflytande, som en källa säger.

De fyra statssekreterarna i samordningskansliet – Mikael Sandström (M), Helena Dyrssen (FP), Magnus Wallerå (C) och Jakob Forssmed (KD) – är de som löser ut konflikter inom alliansen. De agerar på uppdrag av sina partiledare.

–De går inte med på något med mindre än att alla är överens. Men om ett parti inte vill släppa igenom något är det bara att blockera ett annat partis önskemål.

Källa med central placering uttalar sig för SvD.

M


  • Kopiera sidans adress

I vårpropositionen som lämnas i dag redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och blickar framåt.
Den budgetproposition som regeringen lämnar på hösten innehåller utgiftsramar och rikt- linjer för den ekono miska politiken.
12
budgetar har den borgerliga regerings- alliansen lagt fram tillsammans.
Följande regeringsförslag har blivit verklighet trots finansminister Anders Borgs (M) motstånd:
•Sänkt generell arbetsgivaravgift med 1 procentenhet. Kostnad: 7,5 miljarder kronor.
•Sänkta arbetsgivar- avgifter för företag som anställer unga. Kostnad: cirka 17 miljarder kronor.
•Avdrag för hushållsnära tjänster (rut-avdraget). Kostnad: beror på hur många som utnyttjar rätten.
•Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Kostnad: beror på hur många som utnyttjar rätten.
•Halverad restaurangmoms. Kostnad: cirka 5 miljarder kronor.
•Fastighetsavgiften. Alliansen gick 2006 till val på sänkt fastighetsskatt. Den gjordes enligt Krist- demokratenas modell om till en avgift och sänktes kraftigt för de flesta hushåll. Självfinansieras bland annat genom höjd reavinstskatt.
•Sänkt skatt för pensionärer. Regeringen har sänkt skatten i tre steg för att kompensera de äldre för att de inte får del av jobbskatteavdraget. Det här strider mot Moderaternas ursprung- liga arbetslinje.

Regeringens fyra dolda makthavare

Statssekreterarna i det tunga samordningskansliet – samtliga utom Magnus Wallerå har suttit sedan 2006.

Visa mer fakta
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

Gripennota

Missade affären kostar svenskarna miljarder

Schweiz avhopp blir dyrt för de svenska skattebetalarna.

Så står sig Jas mot superplanet

bilder

SvD jämför USA:s dyrgrip med nya Gripen E.

Fortsatt högtryck i försvarets operation

200 man

Ubåtsinsatsen inne på sjunde dygnet.

Se de unika bilderna inifrån Nordkorea

Bevakad fotograf på nordkoreansk landsbygd.

Webb-tv

Mataffär besöktes av högst oväntad kund

fångat på film

Gick runt bland mathyllorna.

Är det någon som gör något för tiggarna?

Brännpunkt

Öppen fråga till Europaparlamentarikerna.

Hur går sparandet, finansministern?

Andersson utklassad av Damberg i det privata.

Försvaret jagade ryskt spionflygplan

MOT SVERIGE

Planet kränkte Estlands luftrum.

”Känner mig som
en trappistmunk”

Berglins

Om svenska mäns sexualvanor.

Klarar du mattedelen på högskoleprovet?

2 dagar kvar

Kan du kvantitativa jämförelser?