Fem personer, varav tre svenska medborgare, greps i dag misstänka för förberedelse till terroristbrott mot danska Jyllands-Posten i Danmark.

Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), tycker att det är en allvarlig händelse framförallt för Danmark.

– Det var väldigt nära en allvarlig attack. Däremot är händelsen inte på något sätt ovanlig, det är så här islamitisk extremism ser ut, säger han.

Inte heller hör det till ovanligheten att personer från olika länder planerar dåd ihop på det här sättet, menar han. Eller att svenska medborgare är inblandade i olika former av terrorverksamhet.

– Det hör ju inte till vanligheterna men jag kan åtminstone komma ihåg ett tiotal självmordsattacker utanför Sverige. Samtidigt är det en intressant påminnelse om att vi varit ganska förskonade från attacker på hemmaplan, om nu Danmark kan räknas som hemmaplan, säger han.

Sett i ett större perspektiv behöver händelsen, enligt Magnus Norell, med andra ord inte vara så märklig. Och att den gripna gruppen personer ska ha kopplingar till internationella terrornätverk behöver inte heller ha så stor betydelse.

– Hela idén med den islamitiska ideologin är att den är global i betydelsen att det ska vara lätt att delta och något av en "one-size fits all". Det behöver i sin tur inte betyda att de här personerna är utskickade av någon central organisation, förklarar han.

De kopplingar som finns kan alltså vara att de är radikaliserade i en ideologi som är internationell. Därmed får kopplingarna ganska marginell betydelse, förklarar Magnus Norell.

– Saker sker aldrig i ett vakuum men behöver för den sakens skull inte vara organisatorisk. Hela den islamitiska extremismen är ganska lösligt organiserad, lite som en virtuell värld. Ungefär som facebook.