Samtidigt som tårgas blir tillåtet skärps reglerna för hur polisen får använda pepparsprej, efter kritik från JO.

De nya reglerna träder i kraft den 1 februari.