Branden ledde till signalfel och tågen måste köra med reducerad hastighet. Även norrgående tåg försenades mellan 10 och 30 minuter.

Pendeltågen drabbades också av stora förseningar samt inställda tåg, enligt Mikael Lindskog som är informationschef vid Citypendeln. Ett växelfel vid Jakobsberg innebar ytterligare förseningar.