Fortsatt jakt i skärgården ÖB: Då är det
helt adekvat att använda vapen

Försvaret har inte avslöjat alla indicier, enligt expert.