Svanenmärkt bilbränsle på väg

Senare i år ska det gå att tanka miljömärkt bränsle i bilen. Svanens regler för biodrivmedel är på väg att bli klara. Energigrödor som har odlats på marker som läcker koldioxid föreslås bli bannlysta. Även krav på att tillverkningen av etanolen ska vara energieffektiv finns med i förslaget.

I Charqueada utanför Sao Paulo i Brasilien skördas sockerrören för hand. Först bränns fälten för att arbetarna ska slippa ormar och vassa blad - en metod som skadar miljön.

I Charqueada utanför Sao Paulo i Brasilien skördas sockerrören för hand. Först bränns fälten för att arbetarna ska slippa ormar och vassa blad - en metod som skadar miljön.

FOTO: Karl Melander

I veckan visade amerikanska forskare att etanol och biodiesel kan vara värre för klimatet än fossila bränslen som bensin och diesel. När naturliga marker bryts och görs om till odlingar av sockerrör, vete, oljepalmer eller andra biogrödor, frigörs kol som har legat bundet i marken. Stora mängder koldioxid tillförs då atmosfären.

För den som har köpt en miljöbil och tankar etanol är debatten om biodrivmedlens nackdelar minst sagt förvirrande.

– Det har varit otydligt vilka aspekter som menas. Det diskuteras allt från energiåtgång, hur grödorna odlas, vilken mark det odlas på och om det används konstgödsel, säger Marianne Pettersson, handläggare vid Miljömärket Svanen.

Kraven för vilken etanol (E85), biogas eller biodiesel som kan Svanenmärkas är just nu ute på remiss. Intresset från branschen är stort, bedömer Marianne Pettersson.

Som förslaget ser ut nu krävs det att odlingen av biogrödorna inte får orsaka läckage av koldioxid från markerna. För närvarande väljer Svanen mellan två olika regelverk för att dokumentera att så inte sker, ett som används av brittiska regeringen, ett som definieras av EU i förslaget till direktiv om förnybar energi, där det framgår vilka marker som inte får tas i anspråk.

I de brittiska reglerna får inte nettoutsläppen av växthusgaser vara större än den mängd som är bunden i biomassan i ett tids- perspektiv på 10 år.

I förslaget finns även krav på energiåtgången i industrin där drivmedlet tillverkas.

– Det ska vara så energieffektivt tillverkat som möjligt, och klimatpåverkan ska vara en vinst jämfört med användningen av fossila bränslen, säger Marianne Pettersson.

I den amerikanska studien fanns beräkningar som visade att det tar 17 år innan etanol från brasi-lianska sockerrör som odlats på cerradon – en slags savann – ger en klimatvinst. Men det behöver inte vara enda sanningen, påpekar Göran Berndes, som forskar om energisystem och mark- användning vid Chalmers.

– Det går att välja parametrar i beräkningarna så att det ser bra eller dåligt ut för etanolen. 17 år låter inte så bra, men är inte orealistiskt. Man måste bedöma från fall till fall.

I den etanol som importeras till Sverige odlas sockerrören huvudsakligen på före detta betesmarker i Sao Paulo. Om sockerrören skördas mekaniskt är det bättre klimatmässigt än om fälten bränns före skörd. I moderna industrier ger restprodukterna, bagassen, värme och el som kan ersätta fossila bränslen. Etanol är inte lösningen på framtidens drivmedelsproblem, men den spelar en viktig roll även på lång sikt.

Sekab i Örnsköldsvik är Sve- riges största importör av etanol från Brasilien. Vd Per Carstedt välkomnar kraven på miljömärkning.

– Det är en självklarhet. Det är en möjlighet med den debatt som finns kring biodrivmedel att det kan bli en produkt som är ett föredöme i världen.

Per Carstedt säger att den etanol som företaget importerar ”är schyst och bra”.

– Men i och med att det inte finns några system för att spåra varenda liter kan vi inte gå ut med det.

Därför ska Sekab, i väntan på att Svanens miljömärkning blir verklighet, i sommar införa en egen miljöcertifiering av vissa etanolprodukter.

  • Kopiera sidans adress

Frågor & svar

• Är jag en större miljöbov om jag tankar med etanol än med bensin?

Nej. Etanolen som importeras till Sverige ska vara den bästa ur flera aspekter, bland annat bidrar den inte till avverkning av regnskog. Dessutom är energieffektiviteten i etanol- fabrikerna bra eftersom bagassen genererar ånga till elproduktion. Om den elen ersätter fossila bränslen finns en klimatvinst även där. (Svar: Mats Björsell, Naturvårdsverket)

• Hur ska jag välja för att köra så klimatsnällt som möjligt?

Det viktigaste är att bränsleåtgången är så liten som möjligt. Det är egentligen viktigare än vilket bränsle man använder. Etanol är inte lösningen på framtidens drivmedelsproblem, men den kommer att spela en viktig roll även på lång sikt.

(Svar: Mats Björsell, Naturvårdsverket)

• Har etanolbilen två olika tankar?

Nej, bensin och E85-bränsle fylls i samma tank. De bägge bränslena kan blandas hur som helst sinsemellan. En dator känner av den aktuella bränsleblandningen och anpassar motorn efter detta. Vid byte av bränsle behöver motorn lite ”betänketid” för att känna av aktuell bränsleblandning innan en ny inställning sker.

(Svar: Sekab)

• Hur är bränsleförbrukningen för en etanolbil?

Vid etanoldrift blir förbrukningen per km högre därför att etanolen innehåller mindre energi än bensin. E85 innehåller ca 70–75 procent energi jämfört med bensin och den ökade bränsleförbrukningen på cirka 20–35 procent kompenseras av ett lägre försäljningspris för bioetanol.

(Svar: Sekab)

För en Svanenmärkning av bränslet från pumpen krävs att 50 procent av drivmedlet ska komma från förnybar råvara. Då är E85 aktuell, liksom olika typer av biodiesel samt biogas.

Sverige importerar omkring 250 000 kubikmeter etanol om året.

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!

Toppnyheter just nu

Stig Bergling med nummerskylt 68 053 och som Eugén Sydholt 2001. Blev 77 år

”Förrådde vänner och arbetskamrater”

Dåvarande Säpo-chefen om avlidne spionen Stig Bergling.

Informerade Sovjet om Säpo

Svenska spioner

Bergling en av de spioner som dömts.

”Riksbanken borde införa negativ ränta”

Myndigheten: Schweiz har visat att det går.

Kritiken växer mot
Jan Björklund

Reaktioner

FP-röster höjs för partiledarbyte.

Höss var hans farfar: En ohygglig upptäckt

Intervju

”Muslimer dagens syndabockar.”

Ledare fick avgå efter Hitlerbild

Pagida

Kritiserad bild på Facebook väckte protester.

”Integrationstester förbjudna”

svd i bryssel

Tung EU-jurist: Tvinga invandrare göra prov olagligt.

Han avslöjade flygens dolda rabattbiljetter

svd i usa

23-årigt snille byggde succésajt.

”Kylan kopplar grepp över hela Sverige”

Omslag

SMHI: Kan handla om 25 cm snö.

Bilder som inte visats
från 1:a världskriget

Englunds nya bok

Har tidigare inte visats.

”Euforin har övergått i trötthet”

Ny bok

Skildring av livet utanför skyttegravarna.

”Att hata är ett
problem i sig”

REPLIK

Alen Musaefendic svarar om islamofobi.

”Att hata islam är inte en fobi”

BRÄNNPUNKT

Rexvid om Bah Kuhnkes satsning.

Åtta svenska sjukhus i stabsläge – bara i år

kartläggning

”Situationen mycket allvarlig”.

Bildresa
<b>1935 </b>
Dagens Slussen invigs. Den klöverbladsformade anläggningen är resultatet av 40 års diskussioner, utredningar och förslag om Slussenområdet. Även för 100 år sedan var Slussenfrågan en svår nöt att knäcka.
Flera av tidens stora arkitekter ritade förslag som ratades. Till slut blev det en klöverbladsformad trafikkarusell, signerad Tage William Olsson. Klöverbladet är del av en funkismiljö, tillsammans med Katarinahissen och KF-huset.

Slussen – hur kunde det gå så snett?

Ödestimmen närmar sig. Hur gick det så fel?

FOTO: TT arkiv

Hon torterades av Gestapo – röjde inget

Hemligt

6 spionaffärer med dödlig utgång.

Ex-spion strålades till döds via te

Litvinenko kan ha mördats av politiker.

Gav sig in i politiken redan som 15-åring

Utbränd

Se Jimmie Åkessons karriär i bilder.