Den som ansöker om könsbyte behöver inte längre vara gift eller svensk medborgare för att få sin ansökan prövad. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett konkret förslag för en ny lag, som ska börja gälla senast 1 juli 2013, ska se ut.