De rödgröna skulle få stöd av 48,5 procent av väljarkåren, en uppgång med 2,6 procentenheter sedan mätningen i februari.

Allianspartierna samlar 44,6 procent av väljarna, en nedgång med 3,1 procentenheter.

S stöds av 32,4 procent, medan M får stöd av 30,5 procent av väljarna.