SNF pekar på studier som visar att ett antal kemikalier som finns i hygienprodukter, kosmetika, och elektronik har hormonstörande effekter. I förlängningen kan människornas fortplantning påverkas negativt, menar föreningen, som med kampanjen vill få politikerna att skärpa kemikalielagstiftningen.