Skattepengar på lobbying

Över tio miljoner kronor av skattebetalarnas pengar satsas på information och lobbying i Almedalen i år. Enbart statliga myndigheter lägger ner över sju miljoner. Sedan förra året har deras kostnader ökat med över 30 procent. Den ansvarige ministern Stefan Attefall (KD) ifrågasätter hur de offentliga pengarna används.

Almedalsveckan får myndigheter och organisationer att öppna plånboken. En av få myndigheter som minskat sina utgifter är Socialstyrelsen. De aktörer spm SvD har undersökt spenderar 10 miljoner för att få synas och höras under veckan i Visby.

Almedalsveckan får myndigheter och organisationer att öppna plånboken. En av få myndigheter som minskat sina utgifter är Socialstyrelsen. De aktörer spm SvD har undersökt spenderar 10 miljoner för att få synas och höras under veckan i Visby.

FOTO: GOTLANDS KOMMUN

VISBY I en hyrd lägenhet i Visby får Barnombudsmannens anställda samsas med sina inbjudna gäster under Politikerveckan i Almedalen. Några bor i ett radhus utanför murarna. Med hyrcyklar tar de sig till den seminarielokal som de tack vare samarbete med andra får låna gratis. Till Gotland tog alla båten. Målet var att resa så miljövänligt och till så låg kostnad som möjligt.

– Det är en förutsättning för oss att göra det billigt. Genom att arbeta med egna resurser under seminarierna håller vi våra kostnader på ett minimum, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef på BO.

Prislappen för 16 anställda och fyra seminarier: 69 200 kronor. Av de myndigheter som är på plats i Almedalen tillhör BO dem som håller hårdast i pengarna.

SvD har kartlagt hur mycket pengar statliga myndigheter och andra offentliga aktörer, som kommuner och landsting, satsar på Politikerveckan i år. Summan landar på 10,2 miljoner kronor; en ökning med 36 procent jämfört med 2011. Men två av de 57 aktörer som SvD har granskat har inte svarat på frågan hur mycket de satsar.

30 statliga myndigheter är på plats. Tillsammans gör de av med 7,1 miljoner kronor. Jämfört med förra året innebär det en ökning med drygt 30 procent, trots att bara en myndighet har fallit ifrån och två nya tillkommit sedan 2011.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), som har ansvar för den statliga förvaltningen, är kritisk:

– Det är en oroande tendens och jag skulle utifrån de här siffrorna helt enkelt uppmana myndighetschefer att tänka ett varv till om de verkligen gör det här på ett för skattebetalarna effektivt sätt, säger han.

Stefan Attefall påminner om det höga kostnadsläget i Visby under just den här veckan och om att mediebruset är extremt svårt att tränga igenom.

De myndigheter som satsar mest pengar på att marknadsföra sig under Politikerveckan är Visbybaserade Svenska institutet, 850000 kronor, och Försvarsmakten med 745000 kronor. Flera universitet lägger också stora summor. Uppsala, som nyligen aviserade att de måste spara, hamnar i topp med 450000 kronor. Av de myndigheter som deltog även förra året uppger merparten att de satsar mer pengar i år.

– Hade Försvarsmakten 745000? Är det det som kallas militär närvaro på Gotland? Statliga myndigheter använder sig faktiskt av skattebetalarnas pengar, poängterar Stefan Attefall ironiskt.

Flera av de myndigheter som medverkar vid Politikerveckan förklarar öppet att deras syfte är att påverka beslutsfattare. Energimarknadsinspektionen skriver bland annat i sitt svar till SvD att målgruppen är ”främst energiföretag och uppdragsgivare (representanter för regering och riksdag)”.

Tydligast är kanske Göteborgs universitet, som ju också tillhör kategorin statliga myndigheter och som i år satsar 200000 kronor. Universitet hänvisar till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition: ”Det är därför viktigt att vara med i Almedalen i år. Det är en ypperlig möjlighet att i direkta möten med politiker och andra beslutsfattare diskutera högskolesektorns aktuella frågor”.

Stefan Attefall ställer sig frågande till den bevekelsegrunden:

– Myndigheten jobbar ju på uppdrag av regeringen. Man har redan kanaler för att både föra fram sina resultat och sina åsikter, påpekar han.

Regeringen har i sin förvaltningspolitiska proposition slagit fast att myndigheternas regler ska skärpas. Målet är att stävja eventuellt lobbyarbete.

– De ansvariga departementen har till uppgift att följa den här frågan noggrannare och mera tydligt reglera vad som ska göras, så att det inte blir totalt fritt spelrum.

Men om hans ministerkollegor inte lever upp till detta är Stefan Attefall beredd att gå vidare och göra en mer noggrann översyn.

– Det måste man överväga, särskilt om man ser att tendensen är att det börjar sticka iväg.

Numera lägger också flera regioner, landsting och kommuner offentliga medel på Almedalen. Den största aktören i år är Västra Götalandsregionen. Med en budget på 800000 kronor storsatsar man på samma sätt som man gjorde 2011.

– Att en region satsar så mycket kan antingen betyda att de är oerhört framsynta, eller så är de oerhört slösaktiga. Det måste de själv bedöma, säger Stefan Attefall.

  • Kopiera sidans adress

Så gjordes SvD:s undersökning:

En månad före Almedalsveckan gick vi igenom programmet, i vilket det då fanns 57 offentliga aktörer med egna satsningar i Almedalen. Vi bad samtliga om uppgifter på hur stora deras kostnader blir. Uppgifterna är alltså aktörernas egna, varför det kan skilja sig något i hur de har räknat. Många av de tillfrågade visste från början inte hur stora belopp de satsar, utan har tagit fram det först efter SvD:s begäran.

De 57 offentliga aktörer, som SvD undersökt, satsar totalt 10,3 miljoner kronor på Almedalsveckan i Visby. I det ingår de evenemang de arrangerar samt kostnader för de anställda. Myndigheternas kostnader uppgår till totalt 6,7 miljoner kronor.

En av få myndigheter som har minskat sin insats är Socialstyrelsen som förra året gjorde av med 740000 kronor; i år är summan 430000.

I myndighetens skriftliga utvärdering av 2011 års satsning framgår att för de 740000 kronorna fick man:

Fyra egna seminarier med i genomsnitt cirka 60 åhörare.

Medverkan i cirka trettio andra seminarier.

Ett mediegenomslag under veckan som kan summeras till två artiklar och två blogginlägg om de egna seminarierna. Sex bloggar nämnde Socialstyrelsen under Almedalsveckan. 21 omnämningar på mikrobloggar (Twitter).

Det är inte alltid lätt att dra en gräns för vad en myndighet får och inte får göra, poängterar civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Information: Många av de statliga myndigheterna har till uppgift att informera medborgarna om olika saker.

Opinionsbildning: I vissa myndigheters uppdrag ligger att de ska opinionsbilda, exempelvis ska Folkhälsoinstitutet försöka påverka svenskarna att sköta om sin hälsa.

Lobbying: En tidigare JämO såg sin myndighet som ”en statlig rebellrörelse”, det är att gå över gränsen, säger minister Stefan Attefall.
På samma sätt ifrågasätter han om statliga SJ ska delta i ett nätverk som ”lobbar” för mer järnvägstrafik.

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!
Visa kommentarer

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna.
Alla kommentarer modereras efter publiceringen av SvD eller av oss anlitad personal. Du kan skriva max tre kommentarer per artikel. Läs reglerna i sin helhet Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se

Toppnyheter just nu

Trasig växel stoppar tåg runt Stockholm

Tiotusentals drabbas

Trafiken stoppas helt under dagen.

Jordbävningskatastrofen i Nepal har drabbat en nation i politisk kris, sliten mellan två asiatiska stormakter. Perspektiv | Nepal

Korruption kan ta halva hjälpen

Per Liljas: ”Katastrofen drabbar en nation i politisk kris.”

Fler elcyklar innebär fler allvarliga skador

rapport

Hög fart är största orsaken.

Så kan man tjäna på andras girighet

Perspektiv

Börsen drivs av två starka känslor.

Så ser Tjernobyl ut
– 29 år efter olyckan

Bilder

Årsdagen av kärnkraftshaveriet.

”Skammen värst för många återvändare”

Idagsidan

Räddad från döden på havet.

”EU:s insatser har inte någon verkan”

människosmuggling

Gatti kritiserar EU.

Intern MP-strid om uppgörelse

försvaret

Stark kritik mot uppgörelse. ”En Nato-utredning”.

”Vem bryr sig om
hemlösa svenskar?”

BRÄNNPUNKT

Allt fokus idag på EU-migranter.

Din ångest kan vara dubbel inlåsning

Karriär.

Så blir du kvitt vantrivseln på jobbet.

Bilder
<b>Sovjetisk invasion av Sverige </b> heter en nyutkommen bok som visar hur Sverige kartlades under kalla kriget. Ämnet är aktuellt – Säpo slog nyligen fast att Ryssland samlar in nya kartor över Sverige. SvD visar här ett urval av de detaljerade invasionskartorna, inklusive några missar. En av de större är den märkt objekt 243 på kartan över Fredrik Reinfeldts hemort Täby – en tunnelbanestation som inte finns, vid Tibblehallen. Planerna på en utbyggnad av t-banan till Täby förverkligades aldrig. Enligt författaren är bedömningen att offentliga handlingar ligger till grund för denna karta. ”Man tänkte sig väl kanske inte att en plan i Sverige, detta fantastiska infrastrukturland, inte skulle bli verklighet. Kanske räknade man kallt med att det kommer att bli av så det är lika bra att vi lägger in det på kartan”, säger militärhistorikern Lars Gyllenhall. <b>Nästa bild: </b>Spion eller dykare såg till att det blev rätt i Göteborg.

Sovjetisk kartfadäs förbryllar expert

Expert om sovjetiska målen i Sverige.

FOTO: SMB

Alla har vi något
skit att dras med

Berglins

Om tvånget som ökar vid motgång.