Domaren sade att straffet blev i mitten av straffskalan eftersom Menni inte befanns skyldig till delaktighet i själva Stockholmsdådet.

Menni får också avtjäna ett år i fängelse, plus 18 månader i fängelse, för att sin falska asylansökan och andra mindre brott. De löper dock parallellt med det strängare straffet.

”Det finns ingen större anledning för mig att säga vilken inställning som domstolar i det här landet har till brott av det här slaget. De måste självklart anses som mycket grova”, påpekade domaren i sitt anförande, som lades ut på domstolens hemsida.

Han underströk samtidigt att Menni frias på den tyngsta åtalspunkten - medhjälp till Abdulwahabs dåd i Stockholm.

”Andra, som delade samma syfte, kan ha varit inblandade tillsammans med honom. Åklagaren var huvudsakligen inriktad på att försöka bevisa att du också var inblandad. Juryn avfärdade dock åklagarens framställning på den punkten. De friade dig från medhjälp och det är därför rättvist att jag utelämnar händelserna i Sverige”, heter det i uttalandet.

Men, ”finansiering innebär medhjälp till dem som utför terroristattacker, och även om de som står för finansieringen inte vet precis vad pengarna ska användas till, måste påföljden spegla vad de potentiellt kan användas till”.

Maxstraffet för terrorfinansiering är 14 års fängelse, men det gäller för grövsta tänkbara tolkning av brottet.

I praktiken kan Menni vara ute om drygt tre år eftersom man i Skottland regelmässigt avtjänar två tredjedelar av ett så pass långt fängelsestraff och eftersom hans tid i häkte - 1,5 år - också lär räknas av.

- Nu när vi har att han är skyldig, vad han är skyldig till och den påföljd det blir får vi väl anledning att på något sätt från skotsk sida ta reda på exakt vad som har förevarit och sedan utifrån det se vad vi ska göra härnäst, säger Agnetha Hilding Qvarnström, vice chefsåklagare vid åklagarkammaren för säkerhetsmål och den som håller i den svenska delen av utredningen, till TT.

TT: Du vet ännu inte vad som följden blir för den svenska utredningen?

- Nej, det kan jag inte säga utan det får vi resonera mer om i utredningsgruppen, svarar hon.

Menni är den enda som ställts inför rätta för självmordsbomben i Stockholm. Taimour Abdulwahab är död och den svenska utredningen mycket sluten.

TT: Vet du något om när den kan vara klar?

- Nej, det kan jag inte säga i dag, svarar Hilding Qvarnström.

Menni meddelas straffet på plats i rättssalen. Mennis advokat William Taylor hade innan straffet meddelades möjlighet att uttala sig och sade då bland annat att den fällande domen mot Menni kommer att överklagas.

Han sade också att beslutet att dra in Mennis uppehållstillstånd i Storbritannien kommer att överklagas, rapporterar aftonbladet.se.

Målet bygger uteslutande på indicier, det finns ingen ”rykande pistol”. Abdulwahab och Menni hade nästan daglig kontakt i flera år enligt polisen. De delade på ett e-postkonto med ett lösenord som innehöll siffrorna 911 - en referens till 11 september? Menni gav också cirka 10 000 kronor till Abdulwahabs änka efter dennes död. Abdulwahab försökte ringa Menni flera gånger på attentatsdagen och Menni raderade kontaktuppgifter till Abdulwahab på sin mobil efter dådet.

Menni nekar till terrorbrott, men medger att han tagit sig till Storbritannien illegalt och haft falsk identitet.

Urval artiklar om Stockholmsbomben:

Likbilder skakade terrormisstänkt man

Svårt hålla tillbaka tårar.