”Bor du i stockholmsområdet och har ett jobb? Då röstade du nog inte på oss.”

Det konstaterar Socialdemokraterna i Stockholms län i sin analys av höstens katastrofval. Bara 13 procent av alla i länet som har ett arbete lade sin röst på partiet.

–Det går bara sämre och sämre i Stockholmsområdet. Jag tror att det handlar om att vår politik inte känns speciellt attraktiv och relevant för dem som bor i storstadsregionen, i kombination med att vi inte har företrädare som når fram, säger Nina Wadensjö, sammankallande i valanalysgruppen.

Att det egna partiet så uppenbart tappade greppet om jobbfrågan – en klassisk paradgren – är synnerligen allvarligt, anser hon.

–Vi lyckades inte få fram ett tydligt alternativ till den borgerliga politiken. Det måste man göra något åt.

Storstadsväljarna avgör riksdagsvalen, och Socialdemokraternas motstånd mot det omtvistade rut-avdraget skadade partiet, slår valanalysgruppen fast. För stockholmarna innebär rabatten för hushållsnära tjänster helt enkelt en möjlighet till en förenklad vardag, säger Nina Wadensjö.

–Väldigt många stockholmare vill utnyttja det här. Vi i valanalysgruppen, och här sticker vi ut hakan, vill verkligen inte ta bort rut-avdraget. Däremot tror vi att det kan förbättras och utvecklas så att fler kan använda sig av möjligheten.

I den rapport som offentliggörs på måndag kritiseras också partiets ”skattehöjarretorik”. De borgerliga partierna, både på nationell och regional nivå, lyckades förmedla en bild av att väljarna kan få en fungerande välfärd – utan att skatten behöver höjas, enligt valanalysgruppen. Samtidigt gick Socialdemokraterna till val på att höja landstingsskatten i Stockholm med 17 öre.

–Vi måste vara säkra på att medborgarna faktiskt upplever att de får en bättre kvalitet om vi höjer skatten, och får aldrig prata skattehöjningar slentrianmässigt, säger Nina Wadensjö.

Valanalysgruppen vill att partidistriktet nu ska överväga ett kontroversiellt förslag: ett kommunalt och regionalt skattehöjningsstopp. Mycket talar för att stora och viktiga väljargrupper i Stockholms län inte kan vinnas med ett budskap om ökad beskattning, förklarar Nina Wadensjö.

–Vi måste besinna oss politiskt lite grann, och i stället tänka efter hur vi ska kunna vända på varenda skattekrona vi har och driva en ännu bättre verksamhet.

Men det är inte bara på politikens område som valanalysgruppen efterlyser förnyelse. Även laget bör förändras.

–Vi måste ha företrädare som känns kompetenta och moderna i högre utsträckning. Vi har ett antal företrädare som inte är speciellt synliga.

I rapporten lyfts några goda exempel fram, däribland Ilija Batljan i Nynäshamn, Johanna Graf i Solna och Anders Johansson i Sigtuna.

–De är väldigt närvarande, jobbar utåtriktat och driver frågor som folk känner har betydelse i deras vardag, säger Nina Wadensjö, som tycker att Socialdemokraterna framöver måste våga satsa mer på partiets valvinnare.

Dessutom finns det fortfarande partistrukturer som hindrar starka kvinnor att ta sig fram, något som måste förändras, betonar hon.

Eftersom Stockholms stad och Stockholms län är en region, och bör samarbeta, föreslår valanalysgruppen också att partidistriktens expeditioner slås samman.