Sexdömda hängs ut på nätet

På en hemsida på internet hängs dömda sexualbrottslingar ut med namn, personnummer, adress och i vissa fall bild. Nu ska Datainspektionen granska om listningen är olaglig.

Sedan ett par månader tillbaka listas sexualförbytarna systematiskt på en hemsida som ser ut som ett register. Förutom personuppgifter finns även kartor som visar var de bor samt domar.

Jonas Agnvall, som är jurist på Datainspektionen, säger att myndigheten fått in ett tiotal klagomål mot hemsidan.

–De som hört av sig är framförallt anhöriga till personer som hängs ut. Nu finns ett tillsynsärende mot hemsidan, vi ska analysera publiceringen och se om den strider mot personuppgiftslagen, PUL, säger han.

Men Datainspektionen har en svår uppgift framför sig. Göran Gräslund, som är myndighetens generaldirektör, berättar att det finns en gråzon mellan vad som omfattas av PUL och vad som kan anses vara journalistisk verksamhet. PUL gäller nämligen inte inom journalistiken, men å andra sidan ska det då finnas ett allmänintresse för att kunna publicera uppgifterna.

–Om sådana uppgifter hade publicerats i en tidning hade Pressombudsmannen reagerat direkt. Någon sådan myndighet finns inte när det gäller nätpublicering, säger Göran Gräslund.

Daniel Westman, doktorand på Stockholms Universitet och expert på IT-rätt, säger att publiceringen även kan rubriceras som förtal.

–Den lagstiftningen tillämpas inte bara när en uppgift är osann, utan även när uppgiften är kränkande. Avtjänade brottsmålsdomar kan inte anses vara av allmänt intresse. Att publicera hemuppgifter på någon som avtjänat sitt straff tycker jag är klart över gränsen, säger han.

Daniel Westman berättar att man i vissa länder har en lagstiftning som tillåter offentliga register av sexualbrottslingar.

–De som gör den här hemsidan tänker säkert att den ska ha skyddande effekt. Huruvida vi ska ha det så i Sverige eller inte är en diskussionsfråga, säger han,

Även om Datainspektionen skulle finna att hemsidan är olaglig kan det vara svårt att stänga den.

– Det kan bli så att vi inte ens får reda på vem som ligger bakom, eller att servern den ligger på finns utomlands, säger Jonas Agnvall.

  • Kopiera sidans adress

Personuppgiftslagen , PUL

Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Källa: Datainspektionen

Etiska regler för press, TV och radio

Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.

Bland annat ska pressen avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Källa: Allmänhetens pressombudsman

Visa mer fakta
Obegränsad tillgång till SvD digital – Prova gratis i en månad!

Toppnyheter just nu

Trasig växel stoppar tåg runt Stockholm

Tiotusentals drabbas

Trafiken stoppas helt under dagen.

Jordbävningskatastrofen i Nepal har drabbat en nation i politisk kris, sliten mellan två asiatiska stormakter. Perspektiv | Nepal

Korruption kan ta halva hjälpen

Per Liljas: ”Katastrofen drabbar en nation i politisk kris.”

Fler elcyklar innebär fler allvarliga skador

rapport

Hög fart är största orsaken.

Så kan man tjäna på andras girighet

Perspektiv

Börsen drivs av två starka känslor.

Så ser Tjernobyl ut
– 29 år efter olyckan

Bilder

Årsdagen av kärnkraftshaveriet.

”Skammen värst för många återvändare”

Idagsidan

Räddad från döden på havet.

”EU:s insatser har inte någon verkan”

människosmuggling

Gatti kritiserar EU.

Intern MP-strid om uppgörelse

försvaret

Stark kritik mot uppgörelse. ”En Nato-utredning”.

”Vem bryr sig om
hemlösa svenskar?”

BRÄNNPUNKT

Allt fokus idag på EU-migranter.

Din ångest kan vara dubbel inlåsning

Karriär.

Så blir du kvitt vantrivseln på jobbet.

Bilder
<b>Sovjetisk invasion av Sverige </b> heter en nyutkommen bok som visar hur Sverige kartlades under kalla kriget. Ämnet är aktuellt – Säpo slog nyligen fast att Ryssland samlar in nya kartor över Sverige. SvD visar här ett urval av de detaljerade invasionskartorna, inklusive några missar. En av de större är den märkt objekt 243 på kartan över Fredrik Reinfeldts hemort Täby – en tunnelbanestation som inte finns, vid Tibblehallen. Planerna på en utbyggnad av t-banan till Täby förverkligades aldrig. Enligt författaren är bedömningen att offentliga handlingar ligger till grund för denna karta. ”Man tänkte sig väl kanske inte att en plan i Sverige, detta fantastiska infrastrukturland, inte skulle bli verklighet. Kanske räknade man kallt med att det kommer att bli av så det är lika bra att vi lägger in det på kartan”, säger militärhistorikern Lars Gyllenhall. <b>Nästa bild: </b>Spion eller dykare såg till att det blev rätt i Göteborg.

Sovjetisk kartfadäs förbryllar expert

Expert om sovjetiska målen i Sverige.

FOTO: SMB

Alla har vi något
skit att dras med

Berglins

Om tvånget som ökar vid motgång.