Mannen har överklagat domen, varför den inte har vunnit laga kraft ännu. Men eftersom mannen nyligen varit i kontakt med ett bemanningsföretag för att skaffa ett nytt jobb, ansåg Socialstyrelsen att ärendet brådskade. HSAN förbjuder därför mannen att arbeta som läkare tills frågan om hans legitimation har prövats slutgiltigt.