försvarslarmet Expert om bild:
”Kommer aldrig
gå ut med allt”

Försvaret släppte bild på "farkost" – togs under söndagen.