”Valtemperaturen höjs. Fler och fler känner att medvinden tilltar”, sade Jimmie Åkesson när han inledde sitt sommartal i Sölvesborg idag.

SD har i dagarna passerat 10 000 medlemmar, säger Jimmie Åkesson, och möts av applåder.

– Nu är vi fler än 10 000 kvinnor och män, unga och gamla.

– Tillsammans, Sverigevänner, är vi en kraft att räkna med.

Till TT säger Jimmie Åkesson att partiets största problem är att hitta kandidater till de politiska mandaten. Partiet räknar med att satsa 40 till 60 miljoner kronor på de stundande valkampanjerna.

Åkesson fortsatte med att tala om den befarade gasattacken i Syrien, som han kallar "fruktansvärda och omänskliga".

Åkesson tycker att ledare runt om i världen gör konstiga prioriteringar kring katastroferna i världen.

– Vi hjälper inte särskilt många i Syrien genom att ta pengar från biståndet och istället betala bostäder och bidrag för invandrare i Sverige, säger Åkesson som säger att Sverige för "en rent egoistisk flyktingpolitik". Han talar om att SD ständigt kritiseras för sin flyktingpolitik.

Åkesson säger att utmaningen och privilegiet inför valet är att sätta agendan för vad som anses klokt och inte klokt, och menar till exempel SD:s syn på att bidra i katastrofområdet istället för att ta emot invandrare.

Han fortsätter med att tala om regeringens budgetöverläggningar, och lyfter fram att Borg igår sa att reformutrymmet är 25 miljarder kronor.

– Det finns säkert mycket att säga om det, och om valfläsket som kommer att slängas ut.

Åkesson tar upp femte jobbskatteavdraget.

– Poängen med jobbskatteavdraget är att det riktar sig till vanligt folk, för att de ska få mer över i plånboken, säger han och poängterar att ett jobbskatteavdrag också kommer att finnas med i den skuggbudget SD ska presentera om en månad. Men han säger också att SD inte kommer att stå bakom en höjning av brytpunkten till när man ska betala statlig inkomstskatt, som M vill ha.

– Vi menar att det inte är rimligt att låna pengar till en sådan reform så länge det finns stora hål i välfärden som måste lagas.

Åkesson fortsätter med att tala om kyrkovalet, och att Sverige är ett kristet land.

– Ingen annan rörelse har påverkat vårt lands traditioner i lika hög grad som kristendomen, säger Åkesson som menar att det är omöjligt att skilja det kristna från det svenska.

Åkesson säger att han vill slå vakt om religionsfriheten, men att man inte måste vara kristen eller troende.

– Men man måste respektera vårt kristna arv och vara beredd att vårda det inför framtiden.

Åkesson talar om en särpräglad svensk kyrka, bland annat för att den som enda kyrka predikar på svenska.

– Svenska kyrkan är svensk för att dess begravningsplatser, dopfuntar och utsmyckningar i de flesta fall är utformade av inhemskt svenskt material, säger han och tar även upp bland annat psalmer i svenska kyrkan som typiskt svenska.

Åkesson säger att kyrkan "tyvärr" på senare år blivit mindre svensk och mindre kristen och att det oroar honom.

– Det är för att socialismen och liberalismen slagit allt hårdare klor i kyrkan, säger Åkesson.

Han tar upp när biskob Eva Brunne i samband med riksdagens öppnande 2010 höll en predikan mot rasism och främlingsfientlighet, som fick SD att tåga ur riksdagen.

– Det märks genom att kulturradikalismens treenighet, feminismen, kulturmarxismen och mångkulturen i allt högre grad ersatt den heliga treenigheten.

Han tar upp att kyrkan ägnar sig åt att gömma flyktingar, och menar att kyrkan aktivt stödjer "islamiseringen i Sverige".

– Sverigevänner, jag menar att det är uppenbart att nånting måste göras och att det är vi som måste göra det, säger Åkesson, och säger att om tre veckor i samband med kyrkovalet:

– Börjar processen med att ersätta böneutropen med "En vänlig grönskas rika dräkt".

Åkesson säger att resultatet i kyrkovalet kan få en viktig strategisk betydelse för det stundande valåret, och uppmanar alla att rösta i det. Han tar också upp EU-valet nästa år.

– Det är vårt största problem hittills, att våra väljare stannar hemma från EU-valet för att man inte är intresserade, säger han när han går vidare till att uppmana folk at rösta också där. EU-frågan i sig kan få ökad betydelse i den inrikespolitiska debatten.

Han fortsätter med att säga att SD kommer att vägra sluta prata om "ett EU i kris" och ett Europa som är "på väg mot en federation."

– Där, Reinfeldt och Löfven, kommer ni inte undan.

Åkesson säger att så länge Sverige är en del av EU måste "kampen mot monsterstaten att fortsätta".

Åkesson talar också om att regeringen ska göra "ytterligare en blygsam sänkning av pensionärskatten", och säger att det rörde sig om en femtilapp förra gången och lika mycket nu. Han säger att det är alldeles för lite.

– Därför är vi beredda att göra mer för Sveriges pensionärer, lovar Åkesson, och säger att de vill höja garantipensionen.

Åkesson säger att det är en grupp som den borgerliga regeringen struntat i.

Enligt Åkesson talar det mesta för att det blir en minoritetsregering också nästa år.

Han säger att han också hört löftet från S att pensionärerna ska bli en valfråga, men menar att det lovade S förra gången också och illustrerar det genom att läsa ur S valmanifest inför valet 2010.

– Men, så hände det inte så mycket, tyvärr, säger Åkesson, som menar att pensionärerna mer eller mindre varit en bortglömd fråga.

– Fram till nu, när valfläsket ska fram. Tror de att alla över 65 har dåligt minne?, frågar sig Åkesson.

Åkesson fortsätter attackera S, och säger att partiet försöker måla upp en konflikt mellan välfärd och skattesänkningar. Han menar att S skulle kunna göra både och "om de gör samma prioriteringar som oss inom invandringspolitiken". Åkesson hävdar att SD:s invandringspolitik skulle innebära att både ett femte jobbskatteavdrag och arbetsmarknadsreformer skulle gå att genomföra.

Åkesson fortsätter med att säga att SD ville värna landsbygden redan förra året, men att nu vill också alla andra partier göra det. Han menar att S satsningar på landsbygden går "att räkna på sina fem fingrar".

Han talar också om att S vill tvinga landsbygdskommuner att ta emot flyktingar.

– Med vänner som de rödgröna behöver landsbygden inga fiender, säger Åkesson.

Åkesson säger att SD har ett tufft år framför sig, som han tror blir tufft och roligt.

– Mycket tyder på att vi kan nå fantastiska framgångar, säger han och lyfter fram att SD fick 11,6 procent i den senaste mätningen han såg.

– Men det räcker inte med fina siffror. Det hjälper inte Sverige. Vi måste få verkligt inflytande och makt. Vi måste få en absolut vågmästarposition för att kunna vara med och styra. En roll där det inte spelar någon roll vilken sida till exempel Miljöpartiet ställer sig på i olika frågor. Då kan vi utmana makten, säger Åkesson.

Han säger att Reinfeldt kanske känner sig hotad av att SD "fortsätter att provocera och utmana makten", men att SD tänker fortsätt att göra det. I sin bok som publiceras idag, Satis Politio, anklagar Åkesson Reinfeldt för att drivas av hat.

– Förbered er för att det kan vara en smutsig valrörelse. Men vi har vart med förr. Vi reser oss, ruskar på oss och fortsätter framåt, säger Åkesson, och avslutar sedan talet.