Vägar och körbanor är nu farbara, menar oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) som är mycket kritisk till att en stor del av busstrafiken är inställd.

– Nog för att de är svåra väderförhållanden i dag, men SL verkar helt överrumplade av snöovädret. Det ska mycket till innan man tar ett sådant drastiskt beslut som att ställa in i stort sett all busstrafik. Detta ger förödande konsekvenser för länets pendlare, skolor och företag, skriver hon i ett pressmeddelande.

Trafikkontoret, som ansvarar för väghållningen i Stockholms stad, uppger att gator och vägar är farbara.

– Enligt vår bedömning har bussgatorna i Stockholms stad varit fullt framkomliga under morgonen. Vi har prioriterat det eftersom vi anser att lokaltrafik är bästa sättet att ta sig fram i det här läget, säger Mats Freij på Trafikkontoret.

Med hänvisning till Trafikkontorets bedömning skriver Helene Hellmark Knutsson att hon tolkar den stillastående busstrafiken som att det finns "allvarliga brister" i kommunikationen mellan SL och väghållarna.

Helene Hellmark Knutsson förvånas över att det efter förra vinterns kaos inte finns bättre beredskap för extrema väder.

– Det absolut viktigaste när krissituationer som denna uppstår är att informationen till resenärerna fungerar, tyvärr har SL brustit även på denna punkt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ordförande i SL:s styrelse, Christer G Wennerholm (M), tycker att det är fel att som politiker gå ut och göra en bedömning av trafikläget.

– Det kan vara så att entreprenörerna som fattat beslutet om att ställa in bussarna har varit för försiktiga i sin bedöming. Det återstår att se, säger han till SvD.se