De andra Lundaprofessorerna avfärdar tesen om att resultat från experiment ger något stöd för telepati. I en debattartikel i Svenska Dagbladet anser de nio också att det är ”genant att se hur okritiskt och onyanserat universitetets tidskrift har agerat i det här fallet”.