De förslag som stack ut i skuggbudgeten, som kontrakt med arbetslösa ungdomar och bildandet av ett innovationsråd, var redan presenterade för allmänheten när S ekonomisk- politiske talesperson Magdalena Andersson höll presskonferens och lade fram partiets budgetmotion idag. Det menar socialdemokraten och statsvetaren Ulf Bjereld, som påpekar att motionen är fattig på konkreta förslag. Men ändå pekade förslagen i motionen ut principiella skillnader mellan S och regeringen, enligt Bjereld.

Ulf Bjereld
– S vill framställa regeringen som passiv och att de bara använder piskan mot både arbetslösa och företag. Partiet vill visa att de istället satsar på utbildning, och försöker sänka tröskeln till arbete. De vill möta regeringens passivitet med aktivitet, säger Bjereld.

Statsvetaren Jonas Hinnfors är inne på samma spår. Han menar att förslagen anger en färdriktning, men att de inte är så konkreta. Men han tycker sig se paralleller med socialdemokraternas politik på 60-talet, med massiva satsningar på bland annat utbildning, i skuggbudgeten som presenterades idag.

Jonas Hinnfors.
– Regeringen riktar in sin jobbpolitik på individen och vill göra människor mer benägna att jobba med till exempel jobbskatteavdrag. Socialdemokraternas analys handlar mer om att göra människor redo att jobba, med hjälp av utbildning. Partiet vill också hjälpa näringslivet att vara effektivare. Det här är ett eko av partiets politik på 60-talet, men med skillnaden att då var offentlig sektor drivmotorn och det talar man inte längre om, säger Hinnfors.

En orsak till att budgetmotionen var fattig på konkreta förslag tror Hinnfors är att partuet väntar in den skattepolitiska utredning som leds av Leif Pagrotsky och som ska presenteras i höst. En annan anledning kan vara att partiet är noga med att framstå som ansvarsfulla när det gäller statens finanser.

– Därför är man försiktig med att presentera kostnadsdrivande förslag som man kan kritiseras för. Partiet har kanske heller inte landat i vilken omprioritering av resurser som krävs för sådana förslag, säger Hinnfors.

Ulf Bjereld tror att S väntar med de konkreta förslagen till valet 2014 kommer närmare.

– Ju längre oppositionen kan vänta, desto bättre för dem. Har de inga konkreta förslag kan motståndarna inte kritisera dem. Det lönar sig att dröja för att komma närmare valet.