Fotnot: Endast Twitterkonton som uppdaterats den senaste månaden och bloggar som uppdaterats de senaste tre månaderna är med. Personliga hemsidor som inte fungerar som bloggar är inte inräknade.