Men själv är han inställd på att rida ut stormen.

- Jag kör på för fullt, säger Juholt.

Enligt uppgift till TT vill flera distrikt att Håkan Juholt ska avgå frivilligt och de har fört fram detta till partisekreterare Carin Jämtin.

De anser att han skadar partiet och att partiet måste sättas i främsta rummet. Men de vill att avgången ska ske på ett snyggt sätt. Problemet är att Håkan Juholt inte själv inser det.

Flera pekar också på att mötet med partiets högsta ledning, det verkställande utskottet, i morgon blir avgörande.

Det finns inget i stadgarna som säger vem som i ett sådant läge skulle gå in som tillförordnad partiledare.

Partiets gruppstyrelse i riksdagen höll i dag ett krismöte. Ombudsmän från de 26 partidistrikten diskuterade den uppkomna situationen på ett sedan tidigare inplanerat möte i Stockholm.

- Det är klart jag är orolig, säger Elvy Söderström, mångårig VU-ledamot och ordförande för distriktet i Västernorrland.

- Frågan som vi måste ställa är: fixar partiet det här, säger hon utan att själv ge något svar.

Enligt SVT pågår samtal med Juholt i syfte att förmå honom att lämna frivilligt. SVT hänvisar till en anonym källa som hävdar att Juholt ”inte kommer att klara helgen”.

Håkan Juholt själv förnekade uppgifterna när han intervjuades av Lotta Bromé i P4 Extra:

- Det är inte på det viset du säger. Det är väldigt mycket spekulationer och rykten nu.

Någon time-out är heller inte aktuellt, framhöll Juholt.

På torsdagen tillkom nya avslöjanden om S-ledarens förhållningssätt till redovisningar. Enligt Expressen har Juholt låtit riksdagen betala en hyrbil under samma period som han fått ersättning för resor med den privata bilen. Enligt Ekot i Sveriges Radio, som också granskat Juholts resor, finns frågetecken kring ytterligare ersättningar.

När det gäller förundersökningen om Juholts bostadsersättning från riksdagen kan, enligt överåklagare Björn Ericson på Riksenheten för polismål, ett beslut om huruvida ett brott har begåtts komma att fattas under fredagen.

- Det innebär antingen att man lägger ned utredningen eller att man delger misstanke om brott, säger Britta von Schoultz, pressansvarig vid Åklagarmyndigheten, till TT.

- Ett eventuellt åtal kommer i sådana fall senare, tillägger hon.

Enhetschefen vid riksdagsförvaltningen Marianne Bjernebäck har förhörts av åklagaren. Ord står mot ord när Juholt blev informerad om sin felaktiga redovisning av boendekostnaderna.