Forskningschefen Phil Jones har inte gjort fel när han dröjde med att offentliggöra forskningsdata då engagerade medborgare bett att få tillgång till dem. Däremot bör universitet i East Anglia, där Phil Jones är verksam, se över sina rutiner så att alla klimatforskningsdata omgående blir allmänt tillgängliga. Universitetet kritiseras också för att inte tackla en kultur som råder bland klimatforskarna, att hålla inne sina data.

Det är några av slutsatserna från en panel i brittiska parlamentet (teknik- och vetenskapskommittén) som utrett vad som går att utläsa i de över tusen mejl mellan Phil Jones och andra klimatforskare som stals och lades ut till allmän beskådan på internet i november. Historien kallas allmänt för ”climategate”.

I höga tonlägen har klimatskeptiker hävdat att mejlen bevisar fusk med klimatdata och ett stort frågetecken för tesen att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet.

Men den kopplingen går inte att göra, anser parlamentskommittén som också uttryckte sina sympatier med Phil Jones som fått stå som måltavla för attackerna mot klimatforskningen. Det vetenskapliga anseendet är intakt, såväl för Phil Jones som för hans klimatforskningsavdelning (climate research unit, cru).

Här samlas temperaturdata från hela världen in och bearbetas, och ligger sedan till grund för många klimatmodeller.

Panelen uttrycker också förståelse för att Jones sannolikt har känt sig frustrerad över att lämna ut data till klimatskeptiker vars syfte är att underminera hans forskning.