- Men nu ser det bra ut. Vi stödkör via gasturbin i Högdalen för att hålla igång kapaciteten, säger Carola Hjertén, kommunikationsansvarig på Fortum.

Före jul beräknas reparationen vara färdig.