- Vi är medvetna om situationen och ser djupt allvarligt på det som inträffat. Vi stöttar gränspolisens arbete till 100 procent, säger Rebecka Södergren på SAS pressjour till tidningen.

Styrmannen är den förste som blåst positivt i en nykterhetskontroll på Arlanda sedan den nya lagen trädde i kraft i september 2010. Den ger polisen rätt att göra stickprovskontroller utan att ha en skälig misstanke för att se om piloter eller andra som jobbar på flygplanen är nyktra.