Som en uppföljning av ett sanktionsbeslut i december har Obama nu fastställt att länder som slutar att handla olja med Iran inte lider skada, eftersom det finns tillräckligt med olja på världsmarknaden.

Pressen ska bland annat bestå i att USA svartlistar banker.

Avsikten är att få stopp på Irans kärnenergiprogram, som väst anser i själva verket är utvecklande av kärnvapen.