Hansalbin Larsson blir överdirektör vid den nya myndigheten. Skolinspektionen får ansvaret för kvalitetsgranskningen av landets alla skolor. Den ska också granska ansökningarna om tillstånd för nya friskolor och besluta om indragningar av sådana tillstånd.

Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 oktober.