Den interna revisionen är tidigarelagd och försvarsledningens granskning där ÖB själv är chef kompletteras nu med en extern, oberoende revision.
För första gången sedan avslöjandena kallade han igår till presskonferens för att kommentera uppgifterna om försvarsledningens vidlyftiga representation på fester och resor.
- Jag tar på mig allt ansvar för de fel som gjorts. På den punkten vill jag vara mycket tydlig, säger ÖB Johan Hederstedt.
Men förklaringen till varför ledningen brutit mot sina egna regler uteblev. Istället kom det att handla det om otydliga regler och dåliga rutiner.
- Våra representationsregler är inte tillräckligt tydliga, det måste vi se över. Det kan vara en förklaring till att vi brustit, men det får vår revision utreda, säger ÖB Johan Hederstedt.
-
SvD har tidigare bland annat avslöjat att både ÖB och hans fru Birgitta Hederstedt fick betalt under en semesterresa till Thailand förra året. Tidigare har ÖB uppgett för SvD att felet uppstod i löneadministrationen och att hans fru inte lämnat något löneunderlag. SvD begärde ut handlingen som visar att hon uppgivit att hon arbetade åtta timmar alla fyra dagarna. Underlaget är attesterat av generallöjtnant Johan Kihl.
- Hon har skrivit ett beräkningsunderlag som hon har lämnat in, säger Johan Hederstedt.
-
Varför sade du tidigare att något löneunderlag inte hade lämnats in?
- Jag kanske svarade på fel fråga. Det är jättesvårt för mig att komma ihåg exakt hur det var.
Ett annat kritiserat arrangemang var när tre generaler avtackades förra sommaren. Notan landade på 98000 kronor när inbjudna festdeltagare, däribland 21 generalfruar, mjölkade pappkor och körde felstyrda bilar.
- Det var mer en teambuildingdag än en avtackning. Men jag tycker att den blev alldeles för dyr. Det tyckte vi redan direkt efter att vi genomfört den. Internrevisionen granskade den och tyckte att den var för dyr och att formen inte var så lämplig.
-
Varför beslutade du att genomföra något som du redan från början tyckte blev för dyrt?
- Det är först när man ser hur resultatet blir, så är det i många sammanhang, som man konstaterar att det blivit för dyrt.
-
21 generalfruar var med på festen trots att detta strider mot reglerna. Varför?
- Då tyckte vi att det var lämpligt. De har alltid varit med på det sättet, men fortsättningsvis ska de inte det. De ska vara med, men de ska betala själva.
ÖB har statsminister Göran Perssons och försvarsminister Leni Björklunds fortsatta förtroende och kommer att sitta kvar tills hans förordnande går ut vid årsskiftet.

Vill du fortsätta som ÖB?
- Det tänker jag inte kommentera. Det blir upp till regeringen att avgöra.