Ökat samarbete skulle kunna ge effektivare resursanvändning, högre kvalitet och ökad bredd, skriver de och nämner gemensamt ägande och utnyttjande av militära förmågor och resurser som exempel.

En skrivelse lämnas under våren till riksdagen.

Populära quiz om stridsplan

Vad kan du om stridsflygplan?
Har du koll på svenska stridsflyg?
Vilket land kommer flygbolaget ifrån?