KRISEN I UKRAINA ”Frågan är om löftena omsätts
i praktiken”

Gunilla von Hall om att parterna enats om att vidta åtgärder.