Mannen ska enligt tidningen ha en ledande position i Svenska motståndsrörelsen, en organisation bland annat förvägrar ”rasfrämlingar” medlemskap. I rollen som skolstyrelseledamot deltar han bland annat i överläggningar om skolans diskrimineringsplan.

Skolans rektor säger att hon inte lägger sig ledamöternas politiska åskådning.