Tidigare har ett liknande samband även konstaterats i Sverige och Finland.