Mannen dömdes i både tingsrätt och hovrätt för mutbrott till villkorlig dom och 80 dagsböter, men har överklagat till Högsta domstolen.

HD har ännu inte avgjort målet, men Poseidon ville inte invänta HD:s avgörande innan uppsägningen trädde i kraft vid årsskiftet.

Mannen ska ha fått vitvaror till ett värde av runt 21 000 kronor installerade.