Men i satsningen ingår inte höghastighetstågen.

- Vi har gett i uppdrag till Transportstyrelsen att titta på frågan om höghastighetstågen. Men det gäller nu först att ta bort flaskhalsar och få det att fungera bättre först, sade näringsminister Maud Olofsson (C).

Alliansregeringen pekar i stället ut stora satsningar i storstadsregionerna. Den så kallade Stockholmsöverenskommelsen får 100 miljarder kronor. Hit hör Förbifart Stockholm, Mälarbanan, Citybanan och Norra länken.

Det västsvenska paketet ska bli verklighet. Här tillför regeringen 61 miljarder kronor till bland annat Västlänken och Marieholmstunneln.

I Skåne görs redan satsningar i Citytunneln som öppnar senare i år och ombyggnader av Malmö central. I Skåne satsas totalt drygt 19 miljarder kronor.

Regeringen tillkännagav också planerna på ännu en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, nu i norra delen av Skåne.

Även sjöfarten får del av kakan. För att främja ett effektivt godsflöde och skapa goda export- och importmöjligheter tidigareläggs investeringar på hamnbanan i Göteborg, inklusive Marieholmsbron. Ytterligare ett spår till hamnområdet byggs.

Andra objekt är Södertäljes sluss, farlederna till Gävles hamn och Norrköpings hamn, Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn samt elektrifiering av spår till ett antal andra hamnar.