Männen hade suttit fast på fjället i över ett dygn. De ringde själva efter hjälp i på torsdagsmorgonen, men innan de hittades tog batteriet på mobilen slut.

I räddningsarbetet samarbetade alpinister från fjällräddningen med alpinister från försvaret.