Vad som orsakade olyckan är inte känt, eftersom det saknas vittnen.