64 procent av de 750 tillfrågade svarade nej på frågan om de tyckte att Sverige ska bygga nya kärnkraftverk, skriver Göteborgs-Posten. 27 procent svarade ja.

Av de tillfrågade kvinnorna var 74 procent mot en kärnkraftsutveckling, jämfört med 54 procent av männen.