Finansminister Anders Borg (M) och moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé presenterar partiets nya skolpolitik på DN Debatt i dag. En fempunktslista som ställer högre krav på både elever och lärare för att alla ska uppnå skolans kunskapsmål och för att Sverige ska kunna mäta sig i den internationella konkurrensen.

Ett förslag är fler nationella prov och betyg redan från årskurs tre. "Forskning visar att barn till föräldrar utan högre utbildning drabbades hårdast när betygen i de lägre årskurserna avskaffades," skriver Borg och Tobé som upprepar order likvärdighet flera gånger i debattartikeln.

Moderaterna vill införa obligatorisk skolplikt redan för sexåringarna i förskoleklass och sätta in särskilt undervisningsstöd tidigare i grundskolan, för att alla elever ska klara av att nå målen. De som ändå inte klarar det under terminerna kan behöva sitta i skolbänken även under sommaren, enligt ett förslag som partiet vill pröva förutsättningarna för.

Det ska bli mer undervisningstid i matematik, svenska och engelska, om M får välja. "För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt krävs att vi rustar fler för att klara till exempel civilingenjörsstudier och forskning inom teknik och naturvetenskap," skriver Borg och Tobé som också vill fortsätta satsa på yrkesutbildningar och lärlingar för att sänka trösklarna mellan jobb och utbildning.

Överst på Borg och Tobés fempunktslista hamnar lärarna som ska få bättre möjligheter att göra karriär i skolan genom fortsatta satsningar på så kallade förstelärare och lektorer. Lärare som jobbar i utsatta områden ska också kunna få särskild handledning för att klara utmaningen det innebär.

"Att skolan håller hög kvalitet är avgörande för att Sverige ska klara den internationella konkurrensen och framväxten av nya jobb i växande företag," avslutar Borg och Tobé.

Populära quizar om politik

Känner du igen Stockholmspolitikerna?

Har du koll på politikermode?

Politikernas grodor – vilka minns du?