S har tillsatt en arvodeskommitté som utreder vilka ersättningar partiets ledande företrädare ska ha i framtiden.

– I avvaktan på att den ska bli klar är vi överens om att lägga Stefan på samma nivå som partisekreteraren, på 115 000 kronor, säger Socialdemokraternas revisor Håkan Bystedt till DN.

Förändringen är enligt Socialdemokraterna en anpassning till livet i opposition men har också ekonomiska orsaker. Lönerna i regeringen ökar snabbare än i riksdagen.

– Det känns inte relevant att i det här läget följa en sån enorm utveckling som varit de senaste fem åren, säger Håkan Bystedt.