På fredag kommer socialdemokraternas partistyrelse med största sannolikhet utse Stefan Löfven till ny partiordförande. Idag samlas verkställande utskottet och imorgon en utökad partistyrelse. Enligt flera medieuppgifter kommer då Löfven att utses till tillförordnad partiordförande fram till den ordinarie kongressen 2013.

Men Mikael Sundström, universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, har svårt att tro att Stefan Löfven bara skulle vara en tillfällig lösning.

– Om de tänker att det bara är en övergångsministär skulle det kunna fungera för att de fortfarande kan starta en process för att skapa en riktig partiledare, men samtidigt, vad är då meningen kan man fråga sig. Då kunde man lika gärna fortsätta med Jämtin vid rodret, säger han.

Ett problem för partiet är att Stefan Löfven inte sitter i riksdagen. Därmed kan han inte delta i partiledardebatter eller i andra viktiga debatter. Inte heller är han del i det dagliga riksdagsarbetet och saknar därför en självklar plattform.

– Nu sitter Socialdemokraterna i opposition och därmed är det extra viktigt med riksdagsarbetet. Då är det ingen fördel om man inte sitter i riksdagen, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Risken finns att Socialdemokraterna därmed får ett delat ledarskap, även om man själva inte använder den termen. När partiledaren inte kan ta riksdagsdebatterna får gruppledaren en allt större roll. Partiet får därmed både en partiledare och en riksdagsledare, säger Jonas Hinnfors.

– Då är det extra viktigt att dessa två personer är parhästar. Annars är risken att man börjar bygga in sprickorna i partiet, att olika delar av partiet knyter an till olika företrädare.

När SvD.se tidigare i veckan gjorde en rundringning till partidistrikten tonade flera ner kravet på just riksdagsplats. "Det är inte ett nödvändigt krav", var ett återkommande svar. Flera personer menar att valet inte vinns i riksdagen, utan i valdebatterna i SVT och TV4 och under andra framträdanden i valrörelsen.

Men att avsaknaden av riksdagsplats försvårar för partiet håller Mikael Sundström med om, även om han inte ser det som ett allvarligt hinder.

– Det är mycket svårare att leda riksdagsarbetet om man befinner sig utanför kammaren och på så sätt är det ett besvär, men det är ingenting som jag egentligen tycker borde vägas in eftersom många av de kandidaterna som har varit på tal befinner sig utanför riksdagen, säger han.