Alla ord är inte helt nya men det är ord som varit aktuella under 2009:

• Alfanummer: ”telefonnummer” i form av ett namn eller ord i stället för siffror.

• Bilsurfa: balansera på bil under färd (efter engelskans car surf).

• Chefsnappning: det att anställda håller sin chef inlåst för att för att hindra nedläggning av arbetsplats (efter det engelska uttryck som användes i Frankrike, bossnapping).

• Chippa: ny betydelse: läsa av kontokort i en speciell chipläsare i stället för att dra det genom en magnetremseläsare.

• Fiskpedikyr: pedikyr där man utnyttjar fiskar som gnager av hudflagor på foten.

• Frimester: semester då man är helt ledig och inte uppkopplad till arbetet via e-post eller mobil (bildat till fri och semester; inskickat som egetpåhittat ord av Görel Kristina Näslund).

• Fröbomba: plantera på offentliga platser utan tillstånd.

• Fuldelning: skämtsamt ord för olaglig fildelning (jämför andra ord på ful-, som fulsprit ’olaglig sprit’, fultjack ’knark som är orent’).

• Följare: person som registrerat sig för att följa vad någon skriver på en mikroblogg.

• Grindstad: ett inhägnat välbärgat område i en stad (efter engelska gated community ’inhägnat samhälle’).

• Gågging: snabb gång som motionsform.

• Hemester: semester som tillbringas på hemorten (eller ”hemma i Sverige”), jämför svemester (bildat till hem och semester).

• Kvittra: ny betydelse: mikroblogga, jämför tvittra.

• Könskonträr: som är rakt motsatt till vad man förknippar med en man eller en kvinna, bland annat om mansnamn på en kvinna.

• Laddstolpe: stolpe där man kan ladda elbil.

• Mobilroman: roman som skrivs och läses på mobil (efter motsvarande japanska ord keitai shousetsu).

• Norsk karaoke: en variant av karaoke där bara den som sjunger hör musiken och nynnar till den och andra får gissa vilken låt det är.

• Oresebyrå: företag som hjälper personer som vill diskutera en fråga tillsammans utan att behöva resa till ett fysiskt möte.

• Prokotta: rekommendera eller på annat sätt främja (ett företag som anses arbeta på ett bra sätt) (efter engelska procot bildat av pro- ’för’ och boycot ’bojkotta’).

• Sitskate: en sorts kälke med skridskomedar, även sittskridskor eller skridskokälke (till engelska sit ’sitta’ och skate ’skridsko’).

• Slidkrans: ny benämning på det som kallats mödomshinna (lanserat av RFSU).

• Spikmatta: ökad användning: matta med piggar, avsedd att verka avslappande.

• Sporta: ny betydelse: visa upp (kläder e.d.), stoltsera med (efter motsvarande användning av engelska sport).

• Sprita: ökad användning: rengöra (händerna) med handsprit.

• Stjärnfamilj: familj som inte behöver motsvara den traditionella kärnfamiljen.

• Stuprörspolitik: politik som är snävt inriktad på något och saknar helhetssyn.

• Svemester: semester som tillbringas i Sverige (och inte utomlands), jämför hemester (bildat till Sverige och semester).

• Svininfluensa: felaktig benämning på den nya influensan A(H1N1) (svininfluensa refererar till en annan, tidigare typ av influensa).

• Tvittra, twittra: mikroblogga (i synnerhet på mikrobloggen Twitter) (efter engelska twitter till namnet på den mest kända mikrobloggen, Twitter, vilket i sin tur betyder ’kvitter’).

• Yrkessåpa: tv-program av dokumentär typ där man får följa personer på en viss arbetsplats.