Vad tänkte du när du fick se våra resultat?

– Det finns väldigt mycket kemikalier i vår omvärld som vi inte vet exakta effekter av, det här är inte ett område som är färdigresonerat på vårt sätt.

Men vad tänkte du när du såg att våra halter av bisfenol A steg med flera tusen procent efter att ha ätit tre-fyra konservburkar?

– Det är förstås bekymmersamt och oroande. Det innebär att jag tycker att det är skönt att vi har lagt ett par strategiska forskningsuppdrag till svenska expertmyndigheter. Problemet är att det tar väldig tid att få fram vetenskaplig dokumentation.

Uppdragen är i första hand inriktade på att studera halter och effekter av bisfenol A i kvitton och renoverade vattenledningsrör, tycker du att det finns någon anledning att även titta närmare på konservburkar och dryckesburkar?

– Kemikalieinspektionen ska även titta på andra produktgrupper som de tycker är relevanta, det ligger i Kemikaliemyndighetens uppdrag - vi behöver inte specificera det mer än så. När det gäller kvitton och vattenledningsrör hade vi tidiga larmrapporter, och de uppdragen kan även ge bäring på vad det är för andra produktgrupper vi behöver titta på.

Men om man tittar på var människor får i sig mest bisfenol A så är det inte från kvitton utan från konserver.

– Vi lägger ett pussel med flera andra länder, allt görs inte i Sverige och vi har olika inriktningar i olika länder. Jag tycker själv att med tanke på att vi lagt ett förbud när det gäller barnmatsburkar, just för att det är livsmedelsförpackningar som innehåller bisfenol A och försiktighetsprincipen säger att det ska vi göra för att skydda barn.

– Nu håller vi på att samla fakta men vi är i en informationsuppförsbacke.

Tycker du att det finns någon anledning att vidta fler åtgärder i nuläget?

– Om man tycker att det finns många frågetecken är det frustrerande att det tar sådan tid, men det tar tid att ta fram det vetenskapliga underlaget och det tar tid att dra det igenom den europeiska processen.

– Jag tycker att vi har tagit strategiska beslut och gett strategiska uppdrag men det kan hända att vi måste skärpa eller lägga till uppdrag eller att vi måste titta mer på detta, det kan vi absolut göra. Men grunden är att vi har ett pågående arbete för att hitta farliga kemikalier.

.

LÄS MER: SvD:s experiment ökade bisfenolhalten med 4000 procent

LÄS MER: Alla inlägg i Bisfenolbloggen hittar du här